Karlskogavägen 23
681 40  Kristinehamn
Telefon: 0550-148 45
Mobil: 076-825 96 83
E-post:
gunnarfredberg@yahoo.se
 
www.spotnicks.net

Nordic guitar klubb

www.dicentia.se

www.familjenfredberg.seThe Spotnicks hemsida

NORDIC GUITAR CLUB. /Fd Spotnicksfanclub.

Nordens ledande fullserviceföretag inom digitala medier

Min privata hemsida