Karlskogavägen 23
681 40  Kristinehamn
Telefon: 0550-148 45
Mobil: 076-825 96 83
E-post:
admin@carelia.se
 


Jag söker kontakt med dig...
...
som vill hjälpa mig med att hitta folk som kan berätta, har bilder, affischer, tidningsurklipp etc som berättar om kristinehamns musikhistoria. Hör vänligen av DIG till mig (kommer att publiceras).

Obs! Allt material är skyddat och får ej publiceras eller kopieras utan tillstånd.